Ympäristöpalvelu Matara

Asiantuntijasi vieraskasvien torjunnassa & luonnonhoidon kokonaisvaltaisessa suunnittelussa

Vieraskasvien torjuntaa neuvonnasta käytännön työhön

Ympäristöpalvelu Matara on erikoistunut vieraskasvien tunnistukseen, kartoitukseen ja lajinmukaisen torjunnan koordinointiin, torjunnan seurantaan ja neuvontaan. Toteutamme myös vieraskasvitalkooinfot ja -järjestelyt monipuolisesti kylätoimikunnille, yhdistyksille tai yritysten Tyky-toimintana.

Matara auttaa luonnonhoidon kokonaisvaltaisessa suunnittelussa

Ympäristöpalvelu Matara palvelee metsien ja perinnebiotooppien luonnonhoidon suunnittelun, työn koordinoinnin sekä valvonnan osa-alueilla yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Toteutamme soveltuvissa osin luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksiä (metsät, perinnebiotoopit, uhanalaiset lajit) ja maa- ja metsätalouden ympäristötukikohteiden inventointeja.

Hanna Araja-Matilainen
Luontokartoittaja
Biologi, FM

0500-397111

info@ymparistopalvelumatara.fi

Y-tunnus: 1644251-6

vieraskasvien torjunta       ympäristönhoito       luonnonhoito       perinnebiotooppi       metsien luonnonhoito       kasvillisuuskartoitus       kasvillisuusselvitys       luontotyyppiselvitys       ympäristötalkoot       vieraskasvitalkoot